Biväsendet
och dess vård

Meddelanden från en biläkegård:
om binas andliga ursprung,
praxis från en tidsenlig biskötsel

 48,00 inkl. MwSt.

Lieferzeit: ca. drei Werktage nach Eingang der Zahlung.

Beschreibung

från de inledande orden:

Denna bok är således, jämte de andevetenskapliga grunderna kring binas väsen och mycket som hänger samman med mänsklighetens och jordens historia, en handbok. Den erbjuder biodlaren många konkreta råd för en bivänlig skötsel, anvisningar för framställning och användning av bipreparat och många berättelser om erfarenheter från min dagliga verksamhet som biodlare. Utöver detta är denna bok det första resultatet och en dokumentation av ett flerårigt arbete där jag ser mig själv som lärjunge. Den har en forskande karaktär och är en första bearbetning. Det är en forskning i den fina materian, vilket betyder att en skolning i varseblivning ligger som grund, som efter hand öppnar och utvecklar finare skikt i våra mänskliga sinnen i riktning mot översinnligt varseblivande. Detta är ett område där vetenskaplig forskning kan bedrivas om fenomenologiska förlopp med undersökningar som grundar sig på noggrann iakttagelse, jämförelse och utvärdering på samma sätt som inom andra vetenskapliga områden. Det första steget i förövningen till detta är att ta de egna varseblivningarna på allvar som kunskapsverktyg, följa dem och själv bedöma deras verkningar i livet!

Denna väg innehåller också det regelbundna och tillförlitliga utbytet med väsen i våra parallella världar, dvs med änglar, elementarväsen och mellanrikesväsen. Deras meddelanden lär vi oss förstå allt mer, ju mer vi övar oss i att ha tilltro till våra egna varseblivningar och skolar dem allt mer som kunskapsverktyg genom jämförelser, överväganden och omprövningar, samt omsätter det i det dagliga livet…

Zusätzliche Information

Uppgifter om boken

inklla; Trådbindning; 335 sidor, varav 30 är färgillustrationer. Första publikationen hösten 2021

Format:

17.5×22.5cm

Vikt:

1,1 KG

Das könnte Ihnen auch gefallen …